Nagyharsány

községMegye:Baranya

Népesség:1597

Területe:2601 ha

Lakások száma:576


Nagyharsány Térképi pont lista
Nagyharsány Térkép
Nagyharsány Látnivalók

Magyarország települései

A ] [ Á ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ É ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ Ó ] [ Ö ] [ Ő ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ Ú ] [ Ü ] [ V ] [ Z ]


Nagyharsány Leírás

A Szársomlyó délnyugati lábánál fekvő község a villány-siklósi borvidékhez tartozik. Területe már igen régóta lakott: a rézkorból és a vaskorból is találtak emberi telepet a környéken. A római korból számos lelet került elő: agyagkorsó, bélyegzővel ellátott tégla, sírtégla és tetőcserép. A községtől 300-400m-re keletre, a villányi országút mellett a II-IV. századból való római villát és fürdőt tártak fel arégészek 1961-63 között. A népvándorlás korából 86 sírból álló avar temetkezési hely került elő a környékről. 1249-ben IV. Béla a falut Miklós dubichai grófnak adományozta, aki a Szársomlyón várat építtetett, amelyből mára csak néhány falmaradvány maradt. Ebben az időben Harsan néven említették az írások. Neve - Kisharsányhoz hasonlóan - a hárs(fa) kicsinyítőképzős alakjából származik. Templomát a XIII. században Szent Borbála tiszteletére szentelték fel, az 1333-as pápai tizedlajstromban említik. A török időkben sem néptelenedett el, de lakossága református hitre tért, a templomot ők használták. Nagyharsány környékén zajlott le 1687-ben a Szent Liga és a török had közötti csata, amely Magyarország végső felszabadulását jelentette, és véget vetett a 150 éves török uralomnak. A környék legnépesebb települése volt a törökök kiűzése után. A XIX. század közepétől lassú ütemben német és szláv lakosság települt be, de mind a mai napig megmaradt többségében magyarnak. A község műemlék református temploma XIII. századi eredetű, a román stílusú templomot a XV. században keleti irányban gótikus szentéllyel bővítették. A hajót 1782-ben barokk stílusban átépítették, a tornyot 1900-ban emelték. Eredeti, román kori kapuját és a déli oldal három, lőrésszerű ablakát az 1978-as restauráláskor találták meg. A helytörténeti kiállítás az általános iskolában látható (Petőfi S. u. 2-6.). A Kolónia utca (Pincesor) 222. sz. alatti présház és pince a népi építészet egyik szép példája. A község fölött észak-északkeletre emelkedik a Szársomlyó, fő értéke a déli oldal sziklagyepes növénytársulása. Ez a természetvédelmi terület a sziklagyep és állatvilágának sérülékenysége miatt csak engedéllyel látogatható! A hegy nyugati végében nyíló kőbányában egy robbantás ismeretlen barlangrendszert tárt fel. A barlangban nem csak cseppkőképződmények láthatók, hanem a járatait sokhelyütt beborító kalcitkristályok tündöklő sokasága is. A Szársomlyó keleti végén, egy felhagyott kőbányában kapott helyet a Siklósi Nemzetközi Szobrász Szimpozion műhelye és a Nemzetközi Szoborpark, ahol hazai és külföldi művészek több mint száz szobrai láthatók. A szoborpark május 15-e és október 15-e között látogatható (Fotó a hátsó belső borítón). Polgármesteri hivatal: 7822 Nagyharsány, Kossuth L. u. 54. Tel./Fax: 72/568-000

Nagyharsány Településrészek

 MÁV-lakások,

Kristálybarlang
Nemzetközi Szoborpark
pincesor
református templom
Szársomlyó TT

Nagyharsány Látnivalók részletekkel
Nagyobb térképhez kattints ide !