Nagybörzsöny

községMegye:Pest

Népesség:822

Területe:5069 ha

Lakások száma:354


Nagybörzsöny Térképi pont lista
Nagybörzsöny Térkép
Nagybörzsöny Látnivalók

Magyarország települései

A ] [ Á ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ É ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ Ó ] [ Ö ] [ Ő ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ Ú ] [ Ü ] [ V ] [ Z ]


Nagybörzsöny Leírás

A Börzsöny nyugati peremén, a Börzsönyi-patak völgyében fekvő község. Területe már az őskőkortól kezdve lakott, neve a XII. sz.-tól jelenik meg oklevelekben. A falu 1293-ban - az esztergomi érsekség birtokaként - Bersen vagy Wersen formában szerepelt. A környék nemesfémbányászata valószínűleg már a XII. sz. elején, II. András idejében megkezdődött. 1417-ben Zsigmond a településnek bányajogot adott, és szász telepeseket hozott a magyarok mellé az itteni arany-, ezüst-, réz- és vasércbányák művelésére. 1438-ban Albert király is telepített szászokat, s 1439-ben már bányavárosként említették Nagybörzsönyt. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd ezt követően, a XVII. sz. végén újratelepült. 1700 körül már kiváltságokkal bíró robotmentes hely volt, 1724-ben pedig itt rendezték Hont vármegye közgyűlését. A XVIII. sz. közepén egyike a hét oppodiumnak (bizonyos kedvezményekkel rendelkező település), majd a század végére mezőváros lett, bányái a XVIII. sz. második felére kimerültek. Bora híres volt mindaddig, amíg a XIX. sz. végi filoxera-vész el nem pusztította szőlőit. 1951-ben a Kovács-patak völgyében, kutatás céljára egy időre megnyították a régi ércbányákat. Nagybörzsöny bányái tudománytörténeti jelentőséggel bírnak, ugyanis Kitaibel Pál 1795-ben egy innen származó ércdarabból különítette el és fedezte fel a tellur nevű kémiai elemet. A falu látnivalói: Nagybörzsöny legidősebb és legjelentősebb műemléke a falu szélén, a bekötöút mellett álló, román stílusú Szent István-templom. A templomot a XIII. sz. első harmadában emelték, majd a tatárjárás után újjáépítették és bővítették. Ekkor került a szentély külső falára a gyémántfrízből, ívsorból álló díszes főpárkány a 19 db bajszos emberfejjel és ekkor épült az ikerablakokkal áttört templomtorony. A XV. sz.-ban a síkmennyezetű hajó és a torony közé bejáratot vágtak. A középkori vonalvezetésű, de (a kapufelirat szerint) 1632-ben épített kőkerítőfallal körülvett épület az egyik legszebb Árpád-kori falusi templomunk, melyet az 1960-as években gondosan helyreállítottak. A falu plébániaegyházaként működött a XIII. sz.-tól a XV. sz. elejéig, mikor a németek jövetelével a faluközpont áttevődött a bányásztemplom köré. A településre érve a Petőfi Sándor úttól jobbra, emeletes és földszintes XIX. sz.-i épületekből álló, különleges, kerítés nélküli, rendszertelen beépítésmódot még többségében őrző pince-présház együttes fogadja a látogatókat. A Templom téren álló késő barokk, klasszicizáló Szent Miklós-plébániatemplomot 1782-88 között építtette Batthyány József esztergomi prímás. A József Attila utca sarkán áll a tájház. Az alápincézett, három helyiségből álló, feltehetően XVII. sz.-i épület valaha a bányagazda háza volt. A vele szemben lévő kis dombon áll a keletre tájolt, gótikus eredetű, toronytalan r. k. Bányásztemplom. Főbejárata felett egy 1417-ből származó bányászcímer látható. Építése a XIII. sz. közepére tehető, majd a XV. sz.-ban gótikus, a XVII. sz.-ban pedig kora barokk stílusban bővítették és átalakították. A XVII. sz.-ban egy ideig az evangélikusok használták. Az épület diadalíve (alsó része XIII. sz.-i), csillagboltozatos szentélye, a főkapu, az északi és déli oldalbejáró, több ablaka, a csavart oszlopon nyugvó szentségháza mind-mind középkori, a négyszögletes ablakok már a barokk átépítés eredményei. A Bányásztemplom mellett álló műemlék jellegű r. k. plébániaház 1754-ben, barokk stílusban épült, később bővítették és átépítették. A falu főterének (Hunyadi tér) közelében található a klasszicista evangélikus templom, amely az 1780-as években emelt kisebb evangélikus templom helyére 1847-52 között épült. A Börzsönyi-patak vizét hasznosította a XIX. sz. közepén, a falu északkeleti részére épült, 1 felülcsapó vízikerékkel működő Antal-féle vízimalom, amely ma már múzeum. Az épület egyben lakóház és istálló is volt, mai berendezésének mindkét hengerszéke egy Dunán elsüllyedt hajómalomról, az 1930-as években került ide. Az épület egykori lakóhelyiségében berendezett kiállítás a malomipar történetét és dokumentumait mutatja be. A falu környékén egy bronzkori földvár sáncának maradványát és két késő bronzkori erődített telep nyomait fedezhetjük fel (lásd a várakat ism. fejezet). A Hosszú-völgyből induló nagybörzsönyi kisvasút a turizmus egyik kedvelt eszköze. Polgármesteri hivatal: 2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2. Tel.: 27/378-025, 27/576-545

Nagybörzsöny Településrészek

 Ganádpuszta,  Káposztásrét,  Kisirtáspuszta,  Nagyirtáspuszta,

vízimalom
Nagybörzsönyi Erdei Vasút
tájház
Szt. István templom
Bányásztemplom

Nagybörzsöny Látnivalók részletekkel
Nagyobb térképhez kattints ide !